Keresztény Értelmiségiek SzövetségeLogoJelmondat

Kapcsolat

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Győri Szervezete

Székhely:

1016 Budapest, Aladár u. 17.

Postacím:

H-9030 Győr,
Dinnyés utca 32.

Tel.: 36/96/332-504
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
XIV. évfolyam 2. szám
2006. április

 

Jézus, amikor meglátta a tömeget, megesett rajta a szíve” (Mt 9,36)

 

Ezzel az evangéliumi idézettel kezdte Szentatyánk, XVI. Benedek pápa a 2006. évi nagyböjti üzenetét.

 

„A nagyböjt lelki zarándoklatunk – írja - kiemelkedő időszaka afelé, Aki az irgalom forrása. Olyan zarándoklat ez, ahol szegénységünk pusztáján keresztül Ő maga kísér minket, segítve a húsvét bensőséges öröméhez vezető úton.

Isten oltalmaz és megtart bennünket a „sötét völgyben is”, amelyről a zsoltáros beszél (Zsolt 23,4), miközben a kísértő reménytelenséget sugall, vagy arra ösztönöz, hogy kezünk munkája miatt hiú reményben éljünk. Igen, az Úr ma is meghallja a sokaság kiáltását, akik éhezik az örömet, a békét és a szeretetet. Az emberek, mint minden időben, most is elhagyottnak érzik magukat. Isten azonban nem engedi, hogy a nyomorúság, a magány, az erőszak és az éhség vigasztalan állapotában, amely válogatás nélkül sújt időseket, felnőtteket és gyerekeket, a rettenet sötétsége uralkodjék. Miként szeretett elődöm, II. János Pál pápa írta, létezik „egy isteni korlátozás a gonosszal szemben”, és ez az irgalmasság.

 

(…) Az Egyház a húsvéti igazság fényében tudja, hogy a teljes fejlődés előmozdításához „tekintetünknek” Krisztus tekintetéhez kell hasonlóvá válnia. Nem lehet ugyanis semmiképpen sem elválasztani az emberek anyagi és szociális szükségleteire adott választ a szívük alapvető vágyainak beteljesítésétől. Mindezt korunkban, amely a nagy változások kora, még inkább alá kell húzni, hogy megértsük egyre élőbb és sürgetőbb felelősségünket a világ szegényei iránt. Már tiszteletreméltó elődöm, VI. Pál pápa is felismerte az alulfejlettség okozta károkat, amelyek az emberiséget sújtják. Ebben az értelemben a Populorum progressio kezdetű enciklikában kifejezésre juttatta, hogy „a létminimummal nem rendelkezők anyagi szüksége azok erkölcsi hiánya, akiket az önzés irányít…” (…)

Az emberek sokaságát sújtó rettenetes szegénység kihívásait látva, a közömbösség és az önző bezárkózás elfogadhatatlan ellentétben áll Krisztus „tekintetével”. A böjt és az alamizsna, amit az Egyház az imádsággal együtt különös módon is szorgalmaz nagyböjt idején, kedvező alkalmat nyújtanak, hogy tekintetünk Krisztus „tekintetéhez” hasonuljon.(…) …Boldog Kalkuttai Teréz mondta: „A népek első szegénysége, hogy nem ismerik Krisztust”. Ezért Krisztus irgalmas arcában kell Istenre találni: e távlat nélkül egyetlen civilizáció sem épül biztos alapokra.(…) Az Egyház ugyanazzal az együttérzéssel, amellyel Jézus tekint a tömegre, ma is feladatának érzi, hogy felhívja a politikai, gazdasági és anyagi befolyással bírók figyelmét, hogy olyan fejlődést támogassanak, amely tiszteletben tartja az emberi méltóságot. (…) Ezen kritériumok alapján a keresztényeknek meg kell tanulniuk bölcsességgel értékelni azok programját, akik kormányozzák őket”…

 

Különösen aktuálisak e gondolatok - és fontos az „eligazítás” - számunkra most, az országgyűlési választások küszöbén. A Győri KÉSZ ezek szellemében - a tényszerű igazságot sem mellőzve - fogalmazta meg ismét mellékelt állásfoglalását. Győr polgárai már olvassák véleményünket; örömmel ajánljuk fel minden településnek állásfoglalásunk FÉNYMÁSOLATBAN VALÓ TERJESZTÉSÉT!

 

------------------------------

 

„HIÁBA AZ EMBER IPARKODÁSA,

HA NINCS RAJTA ISTEN ÁLDÁSA”

 

figyelmeztet a bölcs, magyar közmondás, ami most, a parlamenti választások idején is igaz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett imaév közös imáihoz szervesen kapcsolódik a 2001-BEN INDÍTOTT „IMÁDKOZÓ KÉSZ”, amely  az ima-mozgalom hatodik évében is várja az engesztelőket minden első szombaton reggel 8 órára a Győri Bazilikába. A Szűzanya kérésének megfelelően a szentmise keretében végzett engesztelő szentáldozást a rózsafüzér imádkozása követi. Buzdítom KÉSZ-tagtársaimat a minél nagyobb számú részvételre, közös imára. Gondoljunk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újévi körlevelére, amely szerint: „Nemzetünk nagyon nagy bajban van. Csak Isten irgalma menthet meg minket.”

2006-ban ez engesztelések következő időpontjai:

május 6.  június 3. július 1. augusztus 5. szeptember 2.

A 2006. ÉVBEN IS

 

havi gyakorisággal jelentkeztünk spirituális, illetve kulturális programmal.

 

Január 27-én a Professzorok Batthyány Köre által kidolgozott, a nemzet felemelkedéséről szóló gondolatokat tartalmazó SZENT ISTVÁN TERVET ismertük meg. Forgács Péter művész közreműködése színesítette esténket.

Február 22-én, a Nándorfehérvári diadal 550 éves jubileuma alkalmából Tömördi Viktor ferences szerzetessel, történelem tanárral emlékeztünk Kapisztrán Szent Jánosra és Hunyadi Jánosra.

Március 16-21. között 27 résztvevővel magyar hazánkért zarándokoltunk Rómába. Tömördi Viktor atya nemcsak nagyszerű lelki vezetőnk, hanem történelem – művészettörténet tanárként páratlan szellemi értékek átadója is volt – hálás köszönet érte!

Március 29-én Giró-Szász András, a Századvég Politikai Iskola igazgatója mondta el véleményét a választások előtti aktuális helyzetről.

 

------------------------------

 

A 2006. ÉV KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEI

az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán (Liszt F. u.  17.)

 

2006. április 26. (szerda) este 6 óra

Dr. Veres András püspök,

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára:

A keresztény ember egy nem keresztény társadalomban

 

2006. május 17. (szerda) este 6 óra:

Dr. Kun Miklós történész:

1956 Moszkvából nézve

 

2006. augusztus

A 10. Barankovics-emlékülés Barankovics István születésének 100. évében

Részletek (időpont, helyszín, szereplők) a sajtó, a templomi hirdetések, plakátok, szórólapok révén ismerhetők meg.

 

------------------------------

TÁJÉKOZTATOM MINDEN KÉSZ-TAGTÁRSAMAT

 

az országban, hogy Orbán Viktor elnök úr javaslatára a Fidesz – KDNP országgyűlési választási koalíció a Győr-Sopron-Moson megyei lista második helyére jelölt. Egy hetes gondolkodás után köszönettel elfogadtam a megtisztelő felkérést. Döntésemben nem kis súllyal esett latba az a tény, hogy személyemben a keresztény értékrend civil képviseletet kap a Magyar Országgyűlésben. Külön megtisztelőnek éreztem, hogy erre képviselőt a Fidesz – KDNP választási koalíció a Keresztény Értelmiségiek Szövetségéből választott. Továbbra sem leszek egy pártnak sem tagja.

Tekintettel arra, hogy a KÉSZ továbbra sem indul a pártokkal semmiféle választáson a hatalomba való jutásért, szervezetünk sehova nem küld képviselőt, pártok felettisége megkérdőjelezhetetlen azzal együtt, hogy a győri csoport elnökét parlamenti képviseletre kérték fel.

Kérem Mindannyiuk imáját azért, hogy az ország házából Istennek tetszően szolgálhassam a keresztény értékrendet, egyházainkat és hazámat.

A Győri KÉSZ elnöki teendőit a megszervezett programok lebonyolításáig mindenképpen ellátom, de már „ügyködöm” utódomnak a - győri elnöki funkció vállalására való - meggyőzésén.

 

------------------------------

  

 

ALLELUJÁS HÚSVÉTOT ÉS LELKET-TESTET PIHENTETŐ, ÖRÖMÖKBEN GAZDAG NYARAT KÍVÁNOK SZERETETTEL A HÍRLEVÉL MINDEN OLVASÓJÁNAK!

 

 

  

KÉSZ-HÍRLEVÉL         A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor. Szerkeszti: Dr. Lanczendorfer Erzsébet elnök. Tel/fax: 96/314-116

Internet: www.kesz.gyor.hu  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.