Keresztény Értelmiségiek SzövetségeLogoJelmondat

Kapcsolat

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Győri Szervezete

Székhely:

1016 Budapest, Aladár u. 17.

Postacím:

H-9030 Győr,
Dinnyés utca 32.

Tel.: 36/96/332-504
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
XVII. évfolyam 1. szám
2009. február

        

   

Most hát a gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges
akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon.  /2.Kor.8.13./

 

Sok ember viteti magát az árral, fél a cselekvéstől. Mások meggondolatlanul, szeretetlenül cselekszenek. De miért is küldött minket az Úr Isten a földre? Azt akarja tőlünk, hogy építsük Isten országát, ugyanakkor az emberek világát. A jó szándék csak a tettekben válik valóra. A keresztény ember cselekvése hitből fakad, ami segít abban, hogy Isten gyermekévé váljon.

Sokan várják, hogy az élet majd csak holnap kezdődik. Miért várjuk mindig a holnapot? Jó a múltból élni, de az már a tegnap. Tervezzük a jövőt, ami még nem létezik?

Ha sikeres életre vágyunk, a múltat Isten kezébe kell helyeznünk, rá kell bíznunk a jövőt is.

Isten a jelen pillanatban kapcsolódik az életünkbe, és általa a világ életébe.

A keresztény ember nem lehet szűklátókörű, szabad akarata lehetővé teszi, hogy a hit fényében megvilágítva lássa a világot, hite teszi képessé, hogy eligazodjon a legkisebb részletekben is.

Az elkövetkező időszak választásai döntés, illetve abból fakadó cselekvés elé állítanak mindannyiunkat.

„Ha hallgatni tudnánk Istenre, meghallanánk hozzánk intézett szavait. Mert szólt az Isten. Szólt már az Evangélium szent könyveiben. De szól az „új Evangéliumon” a mindennapi életen keresztül is, amelynek lapjait mi írjuk tele nap, mint nap, de csak ritkán fogjuk fel, értjük meg üzenetét, mert hitünk gyönge és életünk túlságosan emberi Krisztussal való barátságunk kezdetén. Hogy jobban megértsük őt, képzeljük el, mit mondana nekünk, ha ő maga alkalmazná Evangéliumát korunk emberének az életéhez….!

(Michel Quoist)

Ezen gondolatok jegyében Isten segítségével kezdem meg elnöki tevékenységemet a győri KÉSZ szervezet élén.

Kérem tagtársaim figyelmes támogatását annak érdekében, hogy előadásaink, rendezvényeink népszerűsége továbbra is fennmaradjon, hozzák el barátaikat, ismerőseiket.

A FATIMAI FOHÁSZ

 

fatimai_szzA fatimai fohász a jelenéseket megtapasztaló három pásztorgyermek - Jácinta, Francisco és Lúcia fohászaként vált ismerté. Lúcia csak negyedszázaddal később, 1917-ben írhatta le az egyházi hatóságok engedélyével. Ezután általánossá vált e rövidke fohász imába foglalása, főként a rózsafüzér imádkozásakor, a „Dicsőség”-ek elmondása után; lehetséges azonban bármikor máskor is fohászkodni a nap folyamán: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra!”

Ezt a nekünk is szóló kérést teljesítve folytatódik az első szombati engesztelés reggel nyolc órakor a Győri Bazilikában az „Imádkozó KÉSZ-mozgalom” keretében! Kérjük, minél többen csatlakozzanak

Az engesztelés időpontjai:

február 7, március 7, április 4, május 2, június 6.

 

 

AZ ELSŐ FÉLÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK

 

Helyszíne továbbra is a Tanítóképző Főiskola Liszt F. u. 17. szám alatti épületének földszinti nagy előadója

 

2009. március 4. (szerda) este 6 óra

Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke

Kisemberek koalíciója

 

2009. április 8. (szerda) este 6 óra

Nagy Viktor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója

A színházművészet felelőssége

Kiszolgálni, és/vagy mércét adni?

 

2009. június 10.  este 6 óra

Erőss Zsolt, Az első magyar "hópárduc" számos Tien-San, Kaukázus, Pamír és Himalája expedíció eredményes tagja. 

ELNÖKVÁLASZTÁS

 

Egy évvel ezelőtt dr. Lanczendorfer Erzsébet azzal a kéréssel keresett meg, hogy vállaljam el a KÉSZ győri csoportjának elnöki tisztségét. Ez a felkérés, váratlanul ért, a megdöbbenés erejével hatott. Miért pont én? Az Elnök asszony bizalmával tüntetett ki, mivel 1992-ben az alapító kész tagok egyike voltam, és azóta is rendszeres látogatója, résztvevője vagyok a rendezvényeknek. Az előadások, zarándoklatok, emberi találkozások, lelki, szellemi táplálékot adtak. Ezek a pozitív hatások segítettek abban, hogy végül igent mondjak.

Erzsébet asszony Győr városában egy meghatározó, figyelemfelkeltő, sokak érdeklődését kiváltó szervezetet épített fel. Ennek folytatódnia kell, nem szabad, hogy az elindított folyamat abbamaradjon.

Mit vállal a győri KÉSZ? Újra havi rendszerességgel szervezem a rendezvényeket mindazon érdeklődők számára, akik ezt igényelik. A hangunk már messzire elért, mert elődöm határozottsága, kiállása, nyilvánossága azokhoz is eljutott, akik csak felületes követői voltak a napi eseményeknek.

Mit kell tennem nekem? Folytatni azt, ami elkezdődött, továbbépíteni a jót, biztatni az embereket.

Istentelen világban élünk, amikor veszélyben van minden, amit mi értéknek vallunk. Sok a hangadó ember, aki, ha szólni kell, nem szól, tenni végképp nem tesz.

Mi valamennyien, akik a magyarság jövőéért aggódunk vallási hovatartozás nélkül, tudnunk kell, hogy nemzetünk fennmaradása szorosan összefügg egyházaink fennmaradásával. Ebben a tömegeket egybeolvasztó világban az egyház adja az isteni keretet. Ennek a keretnek eleme a KÉSZ is, mely elsősorban lelki, másodsorban szellemi értékeink megőrzését, illetve azok átörökítését vállalja a jövő nemzedéke számára.

Van mit tennem. A KÉSZ rendezvények látogatottsága az egyik bizonyíték arra, hogy az emberek várják a keresztény üzenetet, az értéket hozó igaz szót. Segítségre szorulnak a kisgyerekes családok, baj, ha magukra maradnak az idősek. A munkában megfáradtak is igénylik a biztatást, az összejöveteleket.

Várakozással, izgalommal, és hittel készülök erre a nem könnyű feladatra. Büszke vagyok, hogy a 20 éves legnagyobb keresztény civil szervezet tagja lehetek, és tudásom, hitem szerint elnöki teendőimet megkezdhetem. Egyéniségünkből adódóan stílusváltásra kell számítani, ami azonban a lényegi dolgokat nem érinti.

RÖVIDEN MAGAMRÓL

A rendszerváltáskor a Katolikus Iskolákat Támogatók Egyesületének vezetőségi tagjaként részt vettem abban a segítő munkában, mely talán hozzájárult ahhoz, hogy Győr első katolikus iskolája a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ elkezdhette működését. 10 év múlva dr. Pápai Lajos megyés püspök úr óvodával is bővítette az intézményt. Ekkor ért az a megtisztelő felkérés, hogy legyek az óvoda vezetője. Örömmel vállaltam, mert, ezzel megvalósult az a vágyam, hogy a katolikus nevelés iránt érdeklődő családokat összefogjuk, erősítsük.

Ez a hit a neveltetésemből is fakadt, mert hiszem azt, hogy a kisgyermekkorban elültetett mag felnőttkorban gyümölcsöző fává érik. Ezt gondolták a szüleim is, amikor a Patrona Humgariae Gimnáziumba írattak. Osztálytársnőm révén ismertem meg férjemet, aki a Piarista Gimnáziumban érettségizett. Három gyermekünk közül a kisebbik fiam, később az első unokám is a Prohászkában tanult. Teológiai tanulmányaim segítettek, segítenek abban, hogy saját elhivatottságomat erősítve nap mint nap tudjunk a szülők elé olyan jövőképet állítani, amelyet az evangélium hirdet.

Dr. Ottófi Rudolfné elnök

A TAGGYŰLÉS UTÁN

A 2009. február 3-án megtartott taggyűlésen, tiszteletét tette dr. Osztie Zoltán elnök úr. Jelen volt dr. Pápai Lajos megyés püspök úr is, aki 17 évvel ezelőtt lehetőséget adott arra, hogy a győri KÉSZ megalakuljon. A taggyűlés végén, Osztie atya biztatott a feladat elvégzésére, és egyben megköszönve dr. Lanczendorfer Erzsébet sokéves áldozatos munkáját, a győri KÉSZ örökös tiszteletbeli elnöki címét adományozta neki.

2009. február 6-án Lanczendorfer Erzsébet még megszervezte a szokásos kerekasztal-beszélgetést Kereszténység és Európa címmel. Az immár 140-ik beszélgetés résztvevői voltak Becsey Zsolt az Európai Parlament gazdasági és monetáris bizottságának tagja, Szászfalvi László országgyűlési képviselő, református lelkész és Böszörményi Nagy Gergely a Nézőpont Intézet politológusa.

Erzsébet asszony országgyűlési képviselői teendői mellett továbbra is elhivatottan vezeti országszerte a kerekasztal-beszélgetéseket.

Vállalja továbbá az általa elindított és nagy népszerségnek örvendő jótékonysági hangversenyek szervezését. Ebben az évben készülünk a 17-re.

KÉSZ-HÍRLEVÉL  A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor.

Szerkeszti: dr. Ottófi Rudolfné elnök Tel: 96/332-504

Internet: www.kesz.gyor.hu  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.