Keresztény Értelmiségiek SzövetségeLogoJelmondat

Kapcsolat

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Győri Szervezete

Székhely:

1016 Budapest, Aladár u. 17.

Postacím:

H-9030 Győr,
Dinnyés utca 32.

Tel.: 36/96/332-504
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
XV. évfolyam 3. szám
2007. augusztus

„…mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentől való, de az sem, aki a testvérét nem szereti.”
(1 Ján  3,7-10)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) győri elnökeként megfogalmazott és szerkesztett utolsó HÍRLEVÉLHEZ olyan szentírási útmutatót választottam, amelyet az evangelizációs szervezetünk tagjaként is, a győri KÉSZ közéletben kifejtett tevékenységében is, és most már politikusi, kereszténydemokrata országgyűlési képviselői munkámban is zsinórmértéknek tartottam, tartok.

Szeretet és igazság olyan keresztény értékek, amelyek a hitvalló ember életében is, az emberi cselekedetek elhelyezésében is csak együtt adhatnak mércét. Önmagában sem a keresztény szeretet, sem az igazság nem létezik, csak a kettő együtt. A világ ezt nem szívesen veszi tudomásul. Ezért, amikor szólunk az igazságtalanság ellen, azonnal a keresztény szeretet elleni „vétekre” hivatkoznak olyanok, akiknek erről a tudásuk hiányos. Nekünk azonban nem a profán világ elvárásaihoz, hanem a szentírási útmutatókhoz kell igazodnunk életünk minden pillanatában, az élet minden területén. Szent Pál a korinthusiakhoz írt második levelében (6,7-14) megerősít bennünket abban, hogy Isten szolgájaként napjainkat csak

„Igazmondásban és Isten erejében

Az igazság támadó és védő fegyverzetében” élhetjük. Hogyan?

1. Az igazságot ki kell mondanunk, mert „Vétkesek közt cinkos, aki néma” (Babits Mihály)

2. Az igazságot világosan, egyértelműen kell kimondanunk: Jakab apostol útmutatása szerint: Igenléstek legyen: Igen, tagadástok: NEM!”

3. Végül: az igazság kimondásában nem lehetünk gyávák, mert „A bátorság sarkalatos erénye nélkül nincs keresztény élet” VI. Pál pápa szerint.
A profán világ nem fogja díjazni az igazságért való küzdelmünket, de hitvalló keresztényként vállalnunk kell a támadásokat, nem tehetünk másképpen. Csak így lehetünk igaz és hűséges követői az „Út, Igazság, és az Élet” megtestesítőjének, Jézus Krisztusnak. Ő előre megmondta:

„Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De egy hajszál sem vész el fejetekről.” (Lk 21, 17-19) Ez az ígéret erősít meg minket az igazságért folytatott küzdelmeinkben.

------------------------------

 

Az „IMÁDKOZÓ KÉSZ”

 

A győri KÉSZ hazatérve fatimai zarándoklatáról, 2001. május 13-án, a fatimai jelenés 84. évfordulóján indította és hirdette meg országosan az imamozgalmat hazánkért és a magyarságért. Sok KÉSZ-szervezet jelezte csatlakozását a győri KÉSZ kezdeményezéséhez. Reményeink szerint a szervezetekben az engesztelésünk hetedik évében is élő maradt a Szűzanya által kért első szombati szentáldozás, és az azt követő rózsafüzér közös imádkozása.

Hogy mindenki részleteiben is pontosan megismerje a fatimai történetet, a győri KÉSZ 2001-ben – Dr. Bóna László püspöki helynök úr egyházi kontrollja után – forrásmunkák alapján tízezer példányban készíttetett egy rövid tájékoztatót. Mivel – hála Istennek – azóta sok új szervezet alakult, most ismét minden csoportvezetőnek mellékelek egy-egy példányt a 2001-es tájékoztatóból. (Remélem, hogy nem zavaró, hogy nevem mellett a ”KÉSZ alelnöke” titulus áll, ugyanis 2001-ben – lemondásomig – országos alelnök voltam). A szervezetek tagsága számára is tudok több példányt is postázni, „amíg a készlet tart”; az igényt a 06/30/9899-024-es mobilszámomon kérem jelezni.

Az országos elnökség által meghirdetett böjthöz való csatlakozásról szóló tájékoztatót a júniusi első szombati engesztelésünkön fénymásolva osztottam.

Hazánk, nemzetünk válságos időket él. Szent Lukács a 18,1-3-ban írja Jézusról: „Egyszer példabeszédet mondott nekik arról, hogy szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni.” Vegyük hát elő csodafegyvereinket: az imát és a böjtöt.

Az első szombati – reggel 8 órakor kezdődő – engesztelő imaórák időpontjai a győri Bazilikában: szept.1.  okt.6.  nov.3.  dec.1.

 

------------------------------

 

Az első félév utolsó rendezvényei:

Április 25-én  Dr. Ángyán József egyetemi tanár, országgyűlési képviselő döbbentette meg hallgatóit. Elmondta a Kereszténydemokrata Néppárt egykori alapító tagja, hogy a multinacionális cégek kizárólag anyagi érdekei motiválják a növények génmódosításának népszerűsítését. Elhallgatják, hogy a génmódosított növények 1500-3000-szer magasabb koncentrációban termelnek mérgeket, mint az adott méreggel történő egyszeri permetezéskor használt koncentráció. Számukra semmi és senki nem fontos. Csak a profit, de az nagyon.

2007. május 30-án Dr. Bóna László püspöki helynök urat hallgattuk meg, aki Apor Vilmos püspökre boldoggá-avatásának 10. évében emlékezett. Rámutatott a boldog püspök által gyakorolt életszentségre, amely alapján teljesen megértettük az ismert körülmények között a vértanúság természetes, örömmel történő vállalását.

Június 15-én Németh István KÉSZ-tagtársunkat Pápai Lajos püspök úr pappá szentelte. A lelki élményt leírni nehéz lenne; akik jelen voltak, részesültek benne.

------------------------------

 

A második félév rendezvényei:

(Az előadások helyszíne változatlanul a tanítóképző főiskola

Liszt Ferenc u. 17. sz. alatti épülete)

 

2007. szeptember 12. (szerda) este 6 óra

Dr. Iván László pszichiáter, gerontológus, országgyűlési képviselő:

Testi-lelki egészségünk titkai

 

2007. október 3. (szerda) este 6 óra: (a dátum változhat!)

Eperjes Károly színművész:

Az igazság, a jóság és a szépség harmóniája

 

2007. október 25. csütörtök este 6 óra:

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulója alkalmából. Helyszín: Bartók Béla Művelődési Központban (BBMMK, győriek régi színháza) Jegyek október 1-től vásárolhatók egységesen 200,- Ft-ért!!! (kétszáz forintért) a Győri Nemzeti Színház Szervezési Irodáján hétfőtől péntekig 09.00-16.30 óra között. Program: „Titkolt örökség” című, egy órás dokumentumfilm vetítése, amelyben Feledy Péter, az MTV munkatársa az 1956-os kivégzettek gyermekeivel készít interjút. A film után az interjú folytatódik: Feledy Péter Litauszki János filmrendezővel, Kahler Frigyes megtorlás-történésszel, Tihanyi Lászlóval (Tihanyi Árpád fia), Andi Józseffel (Andi József katonatiszt fia) beszélget.

2007. november 17. (szombat) este 6 óra

A győri KÉSZ hagyományos 15. jótékony célú hangversenye a Richter Teremben (9021 Győr, Aradi vértanuk útja 16.)

2007. december, vagy 2008. január:

Tisztújító közgyűlés: elnök- és elnökség-választás; előtte levélben értesítés.

Tavaly, a 2006. decemberére meghirdetett, és az országgyűlési képviselői teendőim miatt januárra módosított elnökválasztó közgyűlésensajnálatos módon – a megkeresettek közül az elnöki tisztséget senki nem vállalta, tagság részéről javaslat nem érkezett.

A parlamenti munka mellett az ország különböző részeiből kapott felkérésekre az előadások megtartása, a 2 hetente tartott országos kereszténydemokrata kerekasztal-beszélgetések szervezése, moderálása komoly energia- és időbeli jelenlétet igényelnek. Ennek az évnek a gyakorlati tapasztalatai abban erősítettek meg, hogy Budapestről nem lehet győri KÉSZ-t irányítani. Másrészt 15 éves elnökségem után – hiszem – hogy szükséges is egy kis „vérfrissítés” a győri KÉSZ-ben.

Amennyiben a tisztújító közgyűlésen nem lesz a győri KÉSZ irányítását vállaló személy, úgy 2008. januárjától kizárólag „ügyvezetőként” a szervezet jogi kötelezettségeivel járó teendőkben járok el. Programok közül csupán a novemberi jótékony célú hangverseny szervezését vállalom, hogy egy évben legalább egy rendezvénye legyen a győri KÉSZ-nek. Bízom abban, hogy ez csak sötét borúlátás részemről.

Az első szombati engesztelések a jövőben is – az elnök személyétől függetlenül – változatlanok, csak kötelezettségbeli akadályoztatás esetén maradok távol.

 

Búcsúzóul:

 

„…A remény a jó diadala.”(Pestalozzi) Ezt a reményt kívánom minden kedves KÉSZ-tagtársamnak; ezzel a reménnyel küldöm el Mindannyiuknak – a győri KÉSZ elnökeként megírt – utolsó HÍRLEVELET.