Keresztény Értelmiségiek SzövetségeLogoJelmondat

Kapcsolat

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Győri Szervezete

Székhely:

1016 Budapest, Aladár u. 17.

Postacím:

H-9030 Győr,
Dinnyés utca 32.

Tel.: 36/96/332-504
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
XIV. évfolyam 3. szám
2006. augusztus

„Jöjjetek hozzám mindnyájan,

akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: Én felüdítlek titeket.” (Mt 11,28)

 

A Nagyboldogasszony és Szent István királyunk ünnepkörében különösen felerősödik bennünk a magyar nemzethez való kötődés tudata, és a vele járó felelősségérzet. Sajnos, nem beszélhetünk keresztény nemzetről, mert Magyarország is újra evangelizációs terület, de a nemzet keresztény gyökere letagadhatatlan. Feltehetnénk mi is a kérdést Prohászka Ottokár püspökkel: „Vagy úgy változott el a világ, hogy a fa koronája a maga virágos díszében megvetendőnek tartja gyökerét és törzsét?” Sajnos a világ szívesen megy a kisebbik ellenállás irányába, akkor is, ha az a számára is rosszabbik út. Ugyanakkor azt is valljuk, hogy a világ – hazánk – tele van jó szándékú emberekkel, akiknek fel kell mutatnunk, meg kell ajánlanunk az Igazság és Élet Útját.

 

Azoknak is meg kell mutatnunk a Reményt, akik ma a riasztó hazai hírek, nyomort hozó intézkedések hallatán és láttán apátiássá, közömbössé, majd kétségbeesetté és depresszióssá válnak. A remény nem az igazságtalanságba való belenyugvás, hanem az igazság győzelmében vetett hit, mely győzelemért mindannyiunknak küzdeni kell. Az igazság pedig Jézus Krisztusnál van, az igazságért való küzdelemben Ő áll mellettünk.

 

Biztatóbb, megnyugtatóbb, vigasztalóbb ígéretet senki nem tud adni Jézus Krisztusnál. Kell-e ennél több az elfáradt, kimerült, egyre több depresszióst kitermelő emberi társadalomnak? Az Isten megszánja az élet terhétől, gondjaitól elfáradt embert, és „felüdítést” ajánl neki. Vajon meghallja-e a teremtmény a Teremtő hívását? Elfogadja-e az Istent az Ő segítségével és parancsaival együtt? Az Isten türelmes és vár. Mindannyiunkra. Igazi békét kínál nekünk, a lelki békét, amelyet a világ nem adhat, amely felüdít, kiegyensúlyozottá és boldoggá tesz. Ezzel a békével tudjuk helyén kezelni a körülöttünk zajló eseményeket. Ezzel a békével, Krisztus békéjével szívünkben nincs ok aggodalomra: „Ne nyugtalankodjék szívetek és ne is szorongjon!” – mondja az Úr. Reményünk az Ő segítsége – ha megtérünk.

AZ ORSZÁGOS IMAMOZGALOM, AZ IMÁDKOZÓ KÉSZ KÉRI,

HOGY SZERTE AZ ORSZÁGBAN MINDEN ELSŐ SZOMBATON

Máriát dicsérni hívek jöjjetek…

 

Jöjjünk engesztelni – miként Fatimában a pásztorgyermekektől kérte a Szűzanya – a világ bűneiért és a bűnösök megtéréséért, minden első szombaton! A Győri Bazilikában a reggel 8 órakor kezdődő szentmisében engesztelő szentáldozást végzünk, majd engesztelő rózsafüzért imádkozunk.

Ha körülnézünk a nagyvilágban, vagy akár csak szűkebb hazánkban, meg kell, hogy értsük a felhívást: „Szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni.”

 

Első szombati engesztelések időpontjai:

Szeptember 2., október 7., november 4., december 2.

 

------------------------------

 

Legutóbbi rendezvényeinket

 

is általános érdeklődés mellett tartottuk. Március 29-én Giró-Szász András az országgyűlési választások előtti helyzetet értékelte. Reális helyzetfelméréséből inkább a jobboldali győzelem lehetőségét „olvastuk ki” – és ez nem volt alaptalan.

Azóta már tudjuk, hogy nem a választások után pár héttel ismertetett megszorító kormányzati programmal győztek a szocialisták, hanem a kampányban ennek ellenkezőjét hirdető választási programmal. Az erkölcstelenség kategóriába tartozó durva hazugságokkal, emberek becsapásával (ezért erkölcsileg megkérdőjelezhető a jelenlegi kormány legitimitása) került újra hatalomra az a Gyurcsány Ferenc, aki az előző ciklus miniszterelnöki tanácsadójaként, majd miniszterelnökeként nem bújhat ki a súlyos gazdasági válság kialakulásának felelőssége alól.

Számunkra egyféle erkölcs létezik: a Szentírás mércéjéhez igazodó keresztény erkölcs, szemben a mai magyar miniszterelnök elfogadhatatlan véleményével, aki szerint politikai és hétköznapi erkölcs létezik. Ha húszféle erkölcsöt sorolna is fel Gyurcsány Ferenc, attól még tény marad az a tény, hogy a kampányban hazudott, és ez semmiféle erkölcsi kategóriába nem kényszeríthető.

Legalább ennyire elitélendő a kisebbik kormánypárt elnökének hazugságot hitelesíteni szándékozó igyekezete, aki a 168 órának adott interjúban a következőt nyilatkozta: „Nem tartunk ott, hogy az őszinte beszédet a közönség honorálja.” Hát hol tartunk? Hol tartanak és hova tartanak egyesek? Van még feladata a keresztény embernek egy nem keresztény társadalomban.

 

Erről hallgatta meg a szép számú érdeklődő Veres András püspök urat április 26-án. Az első félév utolsó előadását Kun Miklós történész tartotta május 17-én „1956 Moszkvából nézve” címmel. Nagyszerű történelmi áttekintést kaptunk, mely jól ki fogja egészíteni a forradalom 50 éves évfordulója alkalmából szervezett, alábbiakban ismertetett művészi produkciót.

 

------------------------------

 

Következő rendezvényeink:

 

2006. szeptember 6. (szerda) este 6 óra

Barankovics-emlékülés: részletek a mellékelt szórólapon

 

2006. október 22. (vasárnap) este 6 óra

„Egy nép kiáltott! 1956” címmel ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából.

Közreműködik: Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos, a nagyváradi színészházaspár

Helyszín: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ (BBMMK, győriek régi színháza)

Jegyek október 1-től vásárolhatók egységesen (tavalyihoz hasonlóan) 800,- Ft-ért a a BBMMK portáján

 

2006.november 25. (szombat) este 6 óra

Hagyományos jótékony célú hangverseny a Richter Teremben

(9021 Győr, Aradi vértanuk útja 16.)

 

„Megtisztul  a  lélek…”

Hangverseny  a  250 éves  W.  A.  Mozart  műveiből

 

A hangverseny

 

védnöke:              PÁPAI LAJOS megyés püspök

fővédnöke:          JÓKAI ANNA Kossuth-díjas és Magyar Örökség-díjas író

 

Közreműködik: GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR ÉS A FESZTIVÁL KÓRUS

 

Vezényel:

MEDVECZKY ÁDÁM

a Magyar Állami Operaház karmestere

 

Jegyek október 10-től 2800Ft-ért válthatók a Nemzeti Filharmónia Irodájában

(Győr, Kisfaludy utca 25. Tel.: 96/326-323) és a Tourinform Pavilonban (Győr, Árpád út 32. Tel.: 311-771)

 

Műsor: mellékelve

 

2006.decemberében elnökválasztó közgyűlés a Hittudományi Főiskolán (Káptalandomb 7.)

A közgyűlés pontos idejéről és a napirendi pontokról, a javasolt új elnök személyéről időben levélben értesítést küldünk. Természetesen az új elnök személyére mindenki tehet javaslatot, amelyet HÍRLEVELÜNKÖN szereplő fax-számra, illetve e-mail címre kérjük küldeni.

A győri KÉSZ elnöki tisztségéről a közgyűlésen lemondok. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciójában végzett munkám mellett feltétlenül szeretnék a KDNP megerősítésében – amelyre országos igény van – részt venni, ez pedig országos szervezést igényel.

 

Úgy gondolom, hogy új helyzetemben az eddigi intenzitással már nem tudom ellátni a győri KÉSZ irányítását, programjainak szervezését. Természetesen örömmel segítségül leszek, amennyiben igény lesz rá.

Hiszem, hogy a közéletben az igazság és a keresztény erkölcs érvényesítésének nincs alternatívája. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciójának tagjaként elsőrendű feladatomnak tartom ezt tudatosítani parlamenti felszólalásaimban is, és – média hiányában – az országban folytatott KÉSZ-kerekasztalok hallgatóságában is. Szeptember második hetétől szervezett KÉSZ kerekasztal-beszélgetések címe:

Mindenki egyért, egy mindenkiért

Bemutatkozik a KDNP-frakció

Sürgősen várom KÉSZ-szervezeteink jelentkezését, akik a kerekasztal-beszélgetésre igényt tartanak. (Tel:30/9899-024)

A rendezvényekre várjuk a hívőket és nem hívőket egyaránt, hiszen Barankovics István, a KDNP elődpártjának vezetője is leírta és elmondta 1947-ben, hogy a keresztény politikát az is támogathatja, aki ugyan a dogmahitet nem vallja, de a természetjogot (a minden embert megillető, emberi méltóságot biztosító jogokat és kötelességeket) elismeri.

 

------------------------------

 

Új közéleti munkámat a Pestalozzi (1746-1827) szociálpedagógus

által megfogalmazott reményben kezdem és hiszem, hogy

 

„A remény küldetés.

A remény erő.

A reményhez hit kell és meggyőződés; és sok-sok emberi munka.

A remény a jó diadala.”

 

Köszönöm minden KÉSZ-Tagtársamnak segítő munkáját, amellyel a győri KÉSZ 1992. május 22-ei megalakulása óta támogatott, és kívánok minden KÉSZ-Tagtársamnak REMÉNYT – az Isten dicsőségére és embertársaink javára végzett – további munnkához!

 

 

                                                                              Dr. Lanczendorfer Erzsébet

 

KÉSZ-HÍRLEVÉL         A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor. Szerkeszti: Dr. Lanczendorfer Erzsébet elnök. Tel/fax: 96/314-116

Internet: www.kesz.gyor.hu  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.