Keresztény Értelmiségiek SzövetségeLogoJelmondat

Kapcsolat

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Győri Szervezete

Székhely:

1016 Budapest, Aladár u. 17.

Postacím:

H-9030 Győr,
Dinnyés utca 32.

Tel.: 36/96/332-504
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
XIV. évfolyam 1. szám
2006. január

"Íme a szűz méhében fogan és fiút szül, És Emmanuelnek fogják hívni."
Ez azt jelenti: Velünk az Isten (Mt 1,23-24)

Izajás próféta megjövendölte az Urat. Az emberek pedig várták hosszú-hosszú időkön át az Eljövendőt. Az ígéret Jézus Krisztus születésével beteljesedett. "Ő szabadítja meg népét bűneitől" - közölte az angyal Józseffel, álmában, a Megváltó születése előtt. Lelkünk megmentéséért szeretetből vállalta a végtelen Isten az emberi lét végességét.

Az egyházi évben az Advent, az Eljövet, az Úrjövet ideje különösen alkalmas arra, hogy elmélkedjünk a szinte felfoghatatlan - a Teremtőnek velünk, a teremtménnyel szemben gyakorolt - határtalan szeretetén. Magunkba szállva, elcsendesülve. És ha "Ő szabadítja meg népét bűneitől", akkor bűnbánatot is kell tartanunk. Ha kirekesztjük a külvilág zajait, ha képesek vagyunk megteremteni magunkban, családunkban a léleképítő csendet, akkor lelkünkben azzal a békével és örömmel tudjuk ünnepelni Jézus Krisztus születését, amelyet a világ nem adhat: az Ő szent békéjével. Hívő emberként így készülünk Jézus születésének ünnepére.

Van egy másik fajta készülődés is: ez a pénzvilág készülődése. Ennek semmi köze nincs a második isteni személy megtestesülésének ünnepéhez, csupán kihasználja az ünnepkörhöz kapcsolódó ajándékozási hagyományt. Embereket nem, csak fogyasztókat ismer, akik csak addig fontosak számára, amíg a pénzüket kicsalja, és saját anyagi hasznát maximalizálja. Hogy karácsony lényegéről elterelje figyelmünket, csillogó kirakatokkal, fényes utcákkal, reklámokkal, harsogó zenével tülekedik bensőnkbe, harsányan sulykolva, hogy vásároljunk akár hitelfelvétel, eladósodás árán is. Bevásárló időszakká akarja lesüllyeszteni a belső (és külső) elcsendesülést igénylő, bűnbánati adventi időnket. Számára csak az a lényeg, hogy minél több haszna legyen.

Ébernek kell lennünk, mert különben tudományosan kidolgozva, észrevétlenül "kúszik" bőrünk alá a lélekgyilkos szemlélet. Tudnunk kell erről a másik világról, meg kell ismernünk módszereit, hogy védekezhessünk ellene.A 2001-BEN INDÍTOTT "IMÁDKOZÓ KÉSZ"

Az ima-mozgalom hatodik évében is várja az engesztelőket minden első szombaton reggel 8 órára a Győri Bazilikába. A Szűzanya kérésének megfelelően a szentmise keretében végzett engesztelő szentáldozást a rózsafüzér imádkozása követi. Buzdítom KÉSZ-tagtársaimat a minél nagyobb számú részvételre, közös imára. Szükségünk van az engesztelésre, mert - mint Fatimában mondta a Szűzanya - egyedül Ő tud rajtunk segíteni.

2006-ban ez engesztelések időpontjai:
január 7. február 4. március 4. április 1.A 2005. ÉV MÁSODIK FÉLÉVÉBEN

komoly szervezési munkát igénylő, havi gyakorissággal tartott rendezvényeink voltak. Emiatt a Tanítóképző Főiskolán tartott "kis előadások" szervezésétől eltekintettünk, amit - és ez öröm - többen hiányoltak. Mivel a városban sokféle szervezet sokféle rendezvénnyel jelentkezik, továbbra sem tervezünk - havonta egy rendezvénynél - többet szervezni.

A második félév első rendezvénye a kilencedik, hagyományos Barankovics-emlékülés volt, amit augusztus 30-án tartottunk mintegy 4000 fős hallgatóság előtt a Magvassy Sportcsarnokban. "A keresztény világnézet emberközpontú politikát jelöl ki számunkra." (Barankovics) címmel szervezett ünnepi megemlékezésen Pápai Lajos megyés püspök, Orbán Viktor, Schmitt Pál és Semjén Zsolt tartottak előadást.

Kissé késve, az emlékülés napján hirdettük meg a KISALFÖLD c. megyei napilapban a gyűjtést az erdélyi árvízkárosultak javára. Ennek ellenére a rendezvény előtt és után, a kihelyezett urnákba az adományozók 556.000,- (ötszázötvenhatezer) forintot helyeztek el. A győri KÉSZ-gyűjtés eredményét - amit Boldogfalva újjáépítéséhez használnak fel - dr. Pápai Lajos megyés püspök úr személyesen adta át Jakubinyi érsek úrnak. Köszönet a nagylelkű adakozóknak.

Szeptember 17-re, egy szombati napra, autóbusszal, egy napos sümegi zarándoklatot terveztünk, aminek szervezése közben derült ki, hogy - sajnálatos módon - nincs 25-30 jelentkező. Pedig egy magát kereszténynek nevező közösség nem nélkülözheti a közös imát, anélkül nem keresztény, csak kulturális szerveződés.

Október 22-én, az ünnep előestéjén emlékeztünk az 1956-os forradalomra. A nagyváradi színészházaspár, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos által előadott "Három csillag jár az égen" című színpadi játékban Márai Sándor, Nyírő József és Wass Albert szólt a győriekhez. Méltó ünneplés, nagy siker, felemelő élmény volt.

November 19-én került sor - első ízben a győri filharmonikusok otthonában, a Richter Teremben - a hagyományos, 13. alkalommal tartott "Egy csokor Strauss" című jótékony célú hangversenyünkre. Ismerve a családok egyre nehezedő anyagi helyzetét, szponzoraink az 518 jegyből mintegy 60 db-ot abból a célból vásároltak meg, hogy olyanoknak adjuk át, akiknek a 2800,- forintos jegy megvásárlása gondot okoz. Különösen gondot fordítottunk a gyermekes családokra, akik - a nagylelkű támogatóknak köszönhetően - együtt élvezhették a csodálatos hangulatú hangversenyt. Öröm volt látni a sugárzó arcokat. A védnök megyés püspök úr külföldi tartózkodása miatt dr. Bóna László helynök urat hívtuk meg a hangversenyre, akinek külön megköszöntem, hogy - meghívásunkat elfogadva - a 2005-ös KÉSZ-hangverseny sem maradt egyházi méltóság részvétele nélkül.

A Győri Nemzeti Színházért - KÉSZ Alapítvány kuratóriumi elnökeként, a kuratórium döntése értelmében idén is két Szent István-díjat adtam át.

Adventban, decemberben mindig az évi közgyűléssel zártuk az évet. Idén sem volt másképpen; december 9-én nem dicsekedhettünk az 50%+1 fős részvétellel.A 2006. ÉV ELSŐ NEGYEDÉNEK RENDEZVÉNYEI
az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán (Liszt F. u. 17.)


2006. január 25. (szerda) este 6 óra
Náray-Szabó Gábor, a Professzorok Batthyány Körének elnöke:
GONDOLATOK A NEMZET FELEMELKEDÉSÉRŐL
SZENT ISTVÁN-TERV

A Magyar Szemle Könyvek sorozatban jelent meg a Professzorok Batthyány Köre által kidolgozott Szent István-terv, amely 163 oldalban mutat be egy magyar jövőképet. Minden magyar ember számára készült ez a nemzetstratégiai mű, NEM GAZDASÁGPOLITIKAI SZAKKÖNYV!!! A könyv szerkesztését Náray-Szabó Gábor, Lovas Rezső és Pálinkás József akadémikusok végezték.
Közreműködik: Bede Fazekas Csaba színművész


2006. február 22. (szerda) este 6 óra:
EMLÉKEZÉS A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL 550. ÉVFORDULÓJÁN
Tömördi Viktor, ferences szerzetes, történelem tanár: Az összefogás győzelme a közös ellenség felett Kapisztrán Szent János (ferences szerzetes) és Hunyadi János együtt a várfalon.


2006. március 16-21:
A győri KÉSZ 23 fős római zarándoklata.
Lelki vezető: Tömördi Viktor atya.2006. március 29. (szerda) este 6 óra:
Giró-Szász András politológus: Aktuális helyzet a választások előtt
"KIÁLTS A SZERETETÉRT"

címmel 2005. november 25-én volt a Rock és Musical Színház Kalkuttai Teréz Anyáról szóló világpremierje Budapesten, a Pataky Művelődési Központban. Ezt követően további négy előadást tartottak, a jegyek pillanatok alatt elfogytak. A rendező Miklós Tiborral felvettem a kapcsolatot, és ígéretet tett, hogyha a jövő évi előadások időpontjai biztosak lesznek, jelezni fogja. Februárban, ha lesz egy "busznyi" jelentkező, egy hétvégi napra megszervezzük a győri KÉSZ számára a musical-opera megtekintését. Ebben az évben 1800 Ft-os jegyek voltak. Mivel korán kell a jegyeket lefoglalni, kérem, hogy akit érdekel a 46 színészt foglalkoztató előadás, jelezze a 06/30/9899-024-es mobilszámon, december 23-ig.Ölbey Irén alábbi versével kívánok minden kedves KÉSZ-tagtársamnak, és HÍRLEVELÜNK minden olvasójának érdemszerző adventi felkészülést, Istentől áldott békés, boldog Karácsonyt és Újévet!

Adventi hajnal

Zihál a szél s megfagy a sóhaj,
a felhő fenn hajóraj.

Könyörtelen, vad téli éjjel,
az út a messzeségbe vész el.

De lángruhában száll az angyal,
s lila sugárral gyúl a hajnal.

Adventi hajnal, zeng és árad
a lélekből a tiszta bánat.

S a vágy zokog és zsolozsmázik
s harsog az Isten trónusáig.

Sikolt a könnyes antifóna,
hogy jöjjön a szépséges óra,

harmatozza az Úr, az áldott,
a békét és az igazságot.

Táruljon ki a Menny, a fénydús
s szülessék meg a drága Jézus.

 

KÉSZ-HÍRLEVÉL A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor.
Szerkeszti: Dr. Lanczendorfer Erzsébet elnök
Tel/fax: 96/314-116
Internet: www.kesz.gyor.hu E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.