Keresztény Értelmiségiek SzövetségeLogoJelmondat

Kapcsolat

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Győri Szervezete

Székhely:

1016 Budapest, Aladár u. 17.

Postacím:

H-9030 Győr,
Dinnyés utca 32.

Tel.: 36/96/332-504
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
XIII. évfolyam 3. szám
2005. augusztus

"Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint." (Lk 1,38)

Ilyenkor, augusztus táján magyarként és keresztényként figyelmünket és szeretetünket az Istenanyára irányítjuk, akinek oltalmába helyezte Szent István 1000 éve a Koronát. Ragaszkodásunk, tiszteletünk azonban nem elég. Nem elég tisztelnünk, hanem követnünk is kell Máriát, mert az Ő élete iránytű minden keresztény - katolikus és protestáns - számára az Istenhez vezető úton.

Az Istenanya életében ezen az úton - amit nekünk is járnunk kell - mérföldkő volt az az IGEN, amellyel a Gábriel angyal által közvetített isteni akaratot készséggel elfogadta. Mária első döntése, IGEN-je feltétel nélküli volt, azaz teljes átadás az isteni akaratnak, életének későbbi szakaszait pedig az első döntéshez való töretlen hűség jellemezte. Ezt a mintát kell követnünk, ha az evangéliumi úton akarunk járni. Akár a házasságra, akár a papi hivatásra kimondott IGEN-nel ugyanis nem a változó körülményekre, a belátható, érthető emberi törvényekre, (amelyek változhatnak), hanem a felfoghatatlan, a teremtmény-ember lelki javát akaró hűséges Istennek mondunk IGEN-t. Ezzel egy egész életre helyezzük döntésünket a szerető Isten kezébe, ahonnan nem vehetjük vissza.

Mária első IGEN-je az emberiség számára olyan ajándék, amely előfeltétele volt a megtestesülésnek, és így kapuja lett a megváltásunknak. Mária példája azt is bizonyítja nekünk, hogy az első IGEN utáni isteni akaratra való ráhagyatkozás bőséges gyümölcsöt terem. "Megéri" az Isten életszentségre szóló hívását, akaratát elfogadni, és ahhoz egy életen át hűségesnek lenni. Csak így válhatunk krisztusi emberekké, ami - egyébként - életünk célja.ENGESZTELJÜNK!
MÁRIÁT DICSÉRNI JÖJJETEK!

Kérem KÉSZ-tagtársaimat, hogy egy hónapban egyszer - a Szűzanya kérése szerint első szombaton - hozzuk meg az áldozatot: jöjjünk reggel 8 órára a Bazilikába engesztelő szentáldozásra és engesztelő rózsafüzér imára!
Nagy szükségünk van rá; nekünk magyaroknak és az egész világnak!


A további első szombati engesztelés időpontjai:
szeptember 3., október 1., november 5., december 3.ÁPRILISI HÍRLEVELÜNK ÓTA SZERVEZETT PROGRAMJAINK:

Április 20-án Egerben moderáltam a 100. kerekasztal-beszélgetést. Szükséges, hogy a polgári keresztény-nemzeti elkötelezettségű választópolgárok rendelkezzenek azzal a szükséges "munícióval", amely a tájékozatlan vagy ismét félrevezetett emberek "fehér - fekete alapon" történő meggyőzésére képessé teszi őket. Az igazság képviselete - az élet minden területén - keresztény hitünkből származó kötelezettség.

Győrben áprilisban két rendezvényünk is volt: a Heti Válasz-esten Borókai Gábor tartott sok és érdekes információt közvetítő előadást Médiaegyensúly címmel, majd a József Attila-centenárium alkalmából Korzenszky Richárd OSB., tihanyi perjel előadásában ismertük meg a hétköznapokban a biztonságos háttér után vágyakozó, azt soha meg nem tapasztaló, hiány-érzetekkel küzdő, érzékeny lelkivilágú magyar zsenit, József Attilát.
A félév utolsó kulturális rendezvénye Csókai András idegsebész professzor evangelizáló előadása volt. Megmutatta: hogy "A vallás nélkül a tudomány sánta." (Albert Einstein) Ritka élménnyel gazdagította a zsúfolásig megtelt hatalmas előadóterem hallgatóságát.

Az "évzárót" 29 KÉSZ-taggal, Puvák Tarzíciusz kármelita atya lelki vezetésével, 2 napos máriapócsi zarándoklattal tartottuk. Mindannyian lélekben feltöltődve, szeretetben megerősödve, ismeretekkel gyarapodva tértünk haza otthonainkba. Voltak, akik arról számoltak be, hogy a hosszú és fárasztó út ellenére nem tudtak elaludni, mert újra és újra átélték a máriapócsi lelki örömöket; a lelki örömök ugyanis mindig megújíthatók.KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEINK:


2005. augusztus 30. (kedd) 18 óra
Barankovics-emlékülés
Címe: "A keresztény világnézet emberközpontú politikát jelöl ki számunkra..." (Barankovics)
Helyszín: MAGVASSY MIHÁLY SPORTCSARNOK, Győr, Kiskút liget (ETO futballpálya mellett)
Ideje: 2005. augusztus 30. (kedd) este 6 óra
Előadók: Pápai Lajos megyés püspök, Orbán Viktor, a Szövetség elnöke, Schmitt Pál, az Európai Parlament képviselője, a Szövetség alelnöke, Semjén Zsolt, a KDNP elnöke
Közreműködik: Szabó Csilla, Varga Miklós, Bede Fazekas Csaba


2005. szeptember 17. (szombat)
Egy napos zarándoklat Sümegre KÉSZ-tagokkal, házastársaikkal, gyermekeikkel.
A tavaly október 16-i sümegi, és az idei június 18-19-i máriapócsi KÉSZ-zarándokok megtapasztalva a közös ima, a zarándoklat nyújtotta lelki gazdagodást, örömmel fogadták Barsi Balázs ferences atya lelki vezetésével egy újabb, egy napos sümegi zarándoklat megszervezését.

Program:
07 óra: Indulás autóbusszal a Kármeliták melletti parkolóból.
10.00-11.00 óra: Első előadás.
11.00-11.40: Szünet.
11.45 óra: Ferences atyákkal zsolozsma a templomban.
12.00-15.30 óra Ebéd (mindenki maga oldja meg; 5 percnyi járásra étterem is van) és szabad program.
15.30- 17.00 Szünettel két rövidebb előadás, ezt követően szentmise. Utána indulás haza, 20 óra tájban érkezünk meg.

Részvételi díj: 1800 (ezernyolcszáz) Ft. személyenként.

Jelentkezés augusztus 31-ig: 06/30/9899-024-es telefonon, a fizetés helyét és idejét a telefonon való jelentkezéskor fixáljuk.


2005. október 22. (szombat) este 6 óra
"Három csillag jár az égen" című színpadi játékkal tisztelgés 1956 emléke előtt -
- a rendezvénnyel kapcsolatos információk a mellékelt szórólapon.

Jegyek egységesen 800,- (nyolcszáz) forintért vásárolhatók a rendezvény helyszínén, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ portáján október 1-től, hétfőtől péntekig 09.00-15.30 óra között.

A rendezvény előtt 17 órától a BBMMK előterében Ruppertné Hutás Kinga elnökségi tagunknál a tagdíjak befizetését kérjük!FIGYELEM!!! HELYSZÍNVÁLTOZÁS!!! STRAUSS-KONCERT!!!

2005. november 19. szombat este 6 óra
EGY CSOKOR STRAUSS címmel hagyományos - sorban a tizenharmadik - jótékony célú hangverseny a
RICHTER TEREMBEN (Győr, Aradi vértanuk útja 16.)
(műsor mellékelve)

Jegyek október 10-től - évek óta változatlanul - 2800 (kétezernyolcszáz) Ft-ért válthatók ill. rendelhetők a Nemzeti Filharmónia Irodájában (Győr, Kisfaludy utca 25. Tel.: 96/326-323), és a Tourinform Pavilonban (Győr, Árpád út 32. Tel.: 96/311-771)

Jótékony célú hangversenyünkre - idén is - más városokból is várjuk KÉSZ-tagtársainkat; a belépőjegyeket - igény szerint - postázzuk.


2005. december 7-re (szerda)
tervezzük évi rendes közgyűlésünket a szokott helyen (Hittudományi Főiskola díszterme, Káptalandomb 7.)
Novemberben pontos értesítést küldünk.TÁJÉKOZTATÁS

A MÁRIAPÓCSI ZARÁNDOKLATON FELMERÜLT EGY RÓMAI KÉSZ-ZARÁNDOKLAT IGÉNYE IS. A Makrovilág Utazási Iroda fapados repülővel kalkulált 8 napos zarándokprogramja - és árajánlata (180.650,- Ft/fő) mellékelve. A zarándoklat tervezett időpontját márc. 15-e hetére módosítjuk. Busszal való utazás hátránya, hogy hét napból négy nap az utazás, Rómára csak 3 nap jutna. (ára 40 fő részvétele esetén: 116.770,- Ft/fő).

Folyamatban van egy másik utazási irodával való tárgyalás is; a program gyakorlatilag azonos; "szelídebb" árajánlatot várunk.

Érdeklődni és jelentkezni a római zarándoklatra ugyancsak a 06/30/9899-024-es telefonszámon lehet augusztus 31-ig.


AUGUSZTUS HÓNAPBAN

a Magyarok Nagyasszonyával és Szent István királlyal könyörögjünk nemzetünkért: megroppant hitünk megerősítéséért, a magyar családokért, az egységes magyar nemzetért.

Mécs László így könyörgött:

.- Hogy lennék boldog, míg gyászt hord hazám?!
Azért Uram, Hozzád hozom hazámat,
amelyet csúnya csonkaságba vert
az őrült század, rémuralmi lázak
rontottak, s történelmi lelke
gyászt énekel, míg teste: téli kert.
Csúf csonkaságát gyógyítsd, mind remélte,
a bor s kenyér átistenült íze
tápláljon sok hőst, szentet benne s élte
legyen vidámító, fiatalító
világ végéig tartó szentmise!

 

KÉSZ-HÍRLEVÉL A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor.
Szerkeszti: Dr. Lanczendorfer Erzsébet elnök
Tel/fax: 96/314-116