Keresztény Értelmiségiek SzövetségeLogoJelmondat

Kapcsolat

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Győri Szervezete

Székhely:

1016 Budapest, Aladár u. 17.

Postacím:

H-9030 Győr,
Dinnyés utca 32.

Tel.: 36/96/332-504
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
XIII. évfolyam 2. szám
2005. április

"Mit keresitek az élőt a holtak közt? Nincs itt, föltámadt." (Lk 24,5-6)

Az emberiség történelmének legnagyobb és legértékesebb eseményét a Jézus holttestéhez siető asszonyoknak az angyal egyetlen szóval jelezte: "föltámadt." Egyszerű tényközlés minden körítés nélkül. Meg is rémültek az asszonyok az üres sír láttán és hírközlés hallatán - mi sem viselkedtünk volna másként az asszonyok helyében. Az apostolok "üres beszédnek tartották szavaikat és nem hittek nekik."- olvassuk Szent Lukács evangéliumában. Egyedül Péter futott a sírhoz, "igen meglepődött a látványon és hazament". (Lk 24,12)

Nem volt egyszerű a föltámadás tényével szembesülni, és azt megérteni még azoknak a tanítványoknak sem, akik nap mint nap Jézussal voltak, és hallgatták tanítását. Tudta ezt a Mester. Hogy megerősítse őket, megjelent nekik a feltámadása után, megmutatta sebeit, étkezett velük, beszélgetett velük. Azt akarta, hogy "meggyőződéses tanúk" legyenek, akik majd az embereknek azt állítják amit láttak, hallottak, megtapasztaltak: Jézus keresztre feszítését és feltámadását. A Szentlélekkel megerősítve küldte őket a világba: "Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Ime, én veletek vagyok mindennap a világ végéig" (Lk.28,19-20) - mondotta Jézus a mennybemenetel előtt. Ezt a missziós feladatot kapták a tanítványok, és kaptuk mi is a keresztségben és a bérmálásban.

Az apostoloknak is, nekünk is a misszió, a küldetés, a tanúságtétel teljesítéséhez pontosan kell tudnunk megfogalmazni, hogy kis is volt Jézus Krisztus. "Gyilkosaiért imádkozó, szeretetből halálba menő ember: ez az a létforma, amelyben az Isten Fia alakot ölt a teremtett világban, és így mintegy tükörképként kifejezi, és a világba oltja az Atyaisten határtalan jóságát. Isten a bűnt gyűlöli, mert ellenkezik lényegével, és mert tönkreteszi az embert. De ebben a bűnös világban ott áll a bűnösök kezétől szétmarcangolt, mégis értük imádkozó, és őket szerető Isten Fia. (...) Azért küldte el Fiát, azért akarta, hogy csak az igazságnak és szeretetnek éljen - ami Jézust végül is elkerülhetetlenül a keresztre juttatta -, azért támasztotta fel, hogy így őrajta keresztül nézhessen mindig ránk, Fia testvéreire. (...)
Jézus egész élete út számunkra. Út az Atyához, út az élethez, út egymáshoz. Jézus jár elöl, mi követjük. Halála és feltámadása az a lendítő erő, amely minket elindít, és mozgásban tart mindvégig: "Krisztus szeretete ösztönöz minket... Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt."
(2. korintusi levél 5,14-15) (Nemeshegyi Péter: Mi a kereszténység? - részlet)ENGESZTELJÜNK!

Jelek világszerte. Engeszteljünk a Szűzanya Fatimában elhangzott kérése szerint. Mi az üzenet? Fatima üzenete egy (bővített) mondatban: meg kell teremteni az egész Földön Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletét, melynek kettős küldetése van:


1. egyrészt általa akarja az Úristen az üdvözüléshez, azaz a mennyországba jutásunkhoz szükséges kegyelmeket (Isten ingyenes ajándékait) közvetíteni a világnak,
2. másrészt pedig az, hogy általa elkerülhetjük a bűnért kiérdemelt evilági büntetéseket, mint a háborút, éhséget, vallásüldözést, stb.
Az "Imádkozó KÉSZ-mozgalom"-hoz csatlakozók ötödik éve minden első szombaton engesztelő szentáldozáshoz járulnak, ami után a rózsafüzért imádkozzák.

Az első szombati engesztelés időpontjai:
május 7, június 4, július 2, augusztus 6, szeptember 3.SŰRŰ PROGRAM AZ ELSŐ FÉLÉVBEN

Országosan 2005. február 18. és június 1. között, bő három hónap alatt kilenc városban tartottuk, tartjuk Mi az igazság című kerekasztal-beszélgetésünket a helyi KÉSZ-szervezetek, illetve - ezek hiányában - polgári körök kérésére és szervezésében. Lenti, Győr, Csongrád, Tata, Százhalombatta, Eger, Tiszaújváros, Zalaszentgrót, Komárom az érdeklődő városok. Találó az érdeklődő jelző, mert valóban teltházas művelődési házak, előadótermek várnak bennünket. Nemcsak az érdeklődés nagy, hanem az aktivitás is: vendégeim felé tömegével érkeznek az írásban feltett kérdések. És mi elmondjuk, hogy kis hazánkban és az egyetemes magyarságot illetően "Mi az igazság?"
Várom a városok jelentkezését SZEPTEMBER ÉS OKTÓBER HÓNAPRA; 2 hetente tartok kerekasztal-beszélgetést. Novemberben és decemberben - ha csak a szükség nem kívánja - nem tervezek vidéki utakat, főként a bizonytalan időjárási viszonyok, másrészt a győri novemberi jótékony célú hangversenyünk szervezési teendői miatt.
Győrben februárban tartottuk kerekasztal-beszélgetésünket, március 8-án (a januárban elmaradt) Olofsson Placid Atya, március 23-án Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója tartott teltházas rendezvényünkön előadást.KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEINKET

a tanítóképző főiskola Liszt Ferenc utca 17. szám alatti épületében tartjuk:


2005. április 13. (szerda) este 6 óra
Országjáró HetiVálasz-est Győrben
Borókai Gábor (a HírTV volt igazgatója) a Heti Válasz hetilap Szerkesztőbizottságának elnöke
egy "meglepetés-vendéggel" együtt tart előadást "Médiaegyensúly" címmel


2005. április 27. (szerda) este 6 óra
József Attila-centenárium alkalmából emlék-est:
Korzenszky Richárd, OSB. tihanyi perjel:
"Az én vezérem bensőmből vezérel!" (Levegőt!)
József Attiláról 100 évvel születése után


2005. május 18. (szerda) este 6 óra
Csókay András idegsebész főorvos:
"Vallás nélkül a tudomány sánta" (Albert Einstein)

Öröm, hogy Papp Lajos szívsebész professzor mellett - bizonyos agyműtétek speciális technikájáról Európa-szerte híres - Csókay András idegsebész főorvos is nyilvános evangelizációt vállal.

Június és július hónapban kulturális rendezvényt nem szervezünk, augusztusban a Barankovics-emléküléssel jelentkezünk. Az első szombati engesztelésekben viszont nem tartunk szünetet, "mert szüntelenül kell imádkozni" - tanítja a Szentírás.A GYŐRI KÉSZ MÁRIAPÓCSI ZARÁNDOKLATÁNAK

időpontját többek kérésére előre hoztuk. A zarándoklatot vezető kármelita Tarzíciusz Atyával egyeztetve (alkalmazkodva az Atya "szabadidejéhez") a zarándoklatot június 18-19-re (szombat - vasárnap) tervezzük. Ha 40 fő vesz részt a zarándoklaton, akkor az útiköltség+szállás+szombati vacsora+vasárnapi reggeli összesen fejenként 7500,- (hétezerötszáz) forintba kerül. Ha kisebb létszámmal veszünk részt, akkor a fejenkénti költség emelkedni fog, ugyanis a 190.000,- (százkilencvenezer) forint buszköltséget mindenképpen ki kell fizetni.

KÉREM, HOGY A MÚLT ÉVVÉGI KÖZGYŰLÉSEN JELENTKEZETTEK TELEFONON (06/30/9899-024) ERŐSÍTSÉK MEG RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKUKAT, ÉS VÁRUNK MÉG A KÉSZ-BŐL 11 TAGTÁRSUNKAT (HÁZASTÁRS IS JÖHET), HOGY MEGTÖLTSÜK A 40 FŐS BUSZT.
A zarándoklatot a 2006-os választások előtt álló hazánkért, és az egységes magyar nemzetért, továbbá szeretett Szentatyánkért, II. János Pál pápáért és utódjáért ajánljuk fel.

A KAPUVÁRI KÉSZ PÜNKÖSDI CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLATÁHOZ
is lehet csatlakozni. Érdeklődés a 6 napos erdélyi út részleteiről a 06/30/317-5302 mobiltelefonon. A csoporthoz csatlakozó győriek természetesen Győrben szállhatnak fel a buszra.


Kérem Tagtársaimat a tagdíjak befizetésére, továbbá a KÉSZ országos lapjának, a JEL-nek előfizetéssel való támogatására! Ezeknek az adminisztratív ügyeknek az intézésére a rendezvények előtt egy órával biztosítunk lehetőséget.VÉGÜL:

Minden kedves KÉSZ-tagtársamnak lelki-testi épülést hozó nyári vakációt, szabadságot kívánok!

KÉSZ-HÍRLEVÉL A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének tagsági értesítője. Megjelenik: évente háromszor.
Szerkeszti: Dr. Lanczendorfer Erzsébet elnök
Tel/fax: 96/314-116
Internet: www.kesz.gyor.hu E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.