Keresztény Értelmiségiek SzövetségeLogoJelmondat

Kapcsolat

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Győri Szervezete

Székhely:

1016 Budapest, Aladár u. 17.

Postacím:

H-9030 Győr,
Dinnyés utca 32.

Tel.: 36/96/332-504
E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

XXVII. ÉVFOLYAM II. SZÁM, 2018. december

 

Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (1Thessz 5,18)

 

 

 

Az 5. században az advent ideje Szent Mártonkor kezdődött. A fogyasztói társadalom, mintha ezt az időt venné figyelembe, amikor karácsonyi üzenetekkel, kirakatokkal szólítja meg a tömegeket. Tudjuk, hogy VII. Gergely pápa óta Szent András napjához eső legközelebbi vasárnappal kezdődik az advent.

 

Mire is elég ez a négy hét? Mire kellene figyelnünk ebben a négy hétben? A szokásos házimunka a vásárlási dömping, a kapkodás, rohanás helyett jó lenne megállni, lelassulni, megpihenni. Katolikus keresztényként tudjuk, hogy ez az ima, a csönd, a bűnbánat ideje kellene, hogy legyen. A múlt század közepéig a böjt időszaka is volt az advent, - főleg a falvakban - gyakorlat volt a Szentcsalád-járás.

 

Fontos, hogy meglássuk a jót is a mai készületben, ezért öröm, hogy sok templomban van még roráté, lelkigyakorlat, ami legalább kizökkent a hétköznapi őrületből. A családok többsége adventi koszorút készít, a gyerekek adventi kalendáriumot nyitogathatnak. Mindez akkor válik teljessé, ha lelkileg is fel tudunk készülni az ünnepre, az ajándékozás örömét a hála hatja át.

 

Így év vége felé a hálának különös hangsúlyt kell kapnia, mert nem suhanhatunk el a sok jó és kevésbé jó dolgok mellett, amikben részünk volt. Újabb kori kutatások bizonyítják a hála felszabadító hatását, a pozitív érzelmek erősödését. A hálában mindig benne van egy másik személy is, mert amikor hálásak vagyunk, akkor arra gondolunk, hogy mit tudunk még adni a másiknak. Természetesen a legnagyobb hálával Istennek tartozunk, aki szerető Atya, akire rábízhatjuk magunkat.

 

A hálás ember ismeri fel, milyen gazdag. Aki elégedetlen követelőző, mindig azt látja, amije nincs, a hálás azt, amije van. Egy hálaadó imádság olyan „leltár,” amely elégedetté teszi az embert. A hálaadás a saját hitünket is megerősíti. (Cseri Kálmán)

 

 

 

Mátyás király titkai

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ra Mátyás emlékévet hirdetett a király megválasztásának 560. születésének 575. évfordulója alkalmából. Győr, büszkélkedhet a Győri Corvinaként ismert tárgyi emlékkel, melynek hasonmás kiadásának ünnepségére a győri KÉSZ is meghívást kapott. Már ez is jó indítást adott az emlékévhez, ezt az eseménysort folytatva hívtuk meg Mandics György, írót, költőt, kutatót. Mandics György kutatásait a reneszánsz korában élő írók, krónikások, a rovásíró deákok, hegedűsök és költők rovásírásos forrásaira hivatkozva írta meg könyvében.  Kutatásai szerint Janus Pannonius megismerhette a székely rovásírást, illetve felismerhette, hogy ez volt „az az aranykapu, amelynek segítségével a ferencesek a magyarság addig meg nem szólított széles tömegeit elérték, s ezzel megvalósították a keresztény hit mély beágyazását a magyarság körébe”. Kutatásai során olyan titkokat vélt felfedezni, melyek eddig nem kerültek a nyilvánosságra. Bízik abban, hogy a további feltáró munkák előbbre viszik a megismerő munkát.

 

 

 

Miért kell foglalkoznunk a politikai iszlámmal?

 

 

 

Már a plakát hívó szavai is érdeklődést váltottak ki, így méltán voltak kíváncsiak az érdeklők arra, hogy mit tanít az iszlám rólunk, nem muszlimokról? Mi az a saria és dzsihád?

 

Incze Nikoletta jól felépítet előadásából megismertük azt a három nézőpontot, ami segít a jövőben, hogy elkerüljük a szélsőségeket, és intelligensen vitázhassunk az iszlámról. Hallottunk arról, hogy az iszlám vallásba való bekerülés nagyon egyszerű, elhagyni viszont nem lehet.

 

A megértéshez alapfogalmakat, jelentéseket ismerhettünk meg, így pl. a dzsihád: Allah útján tett erőfeszítést, az iszlám szó Allahnak való behódolást jelenti, muszlim az az ember, aki aláveti megát Allah akaratának.

 

Magyar vonatkozásban feleleveníthettük a Mohácsi csatától a Karlócai békéig tartó időszak idevonatkozó eseményeit.

 

Elhangzott, hogy 2050-re megkétszereződik a muszlim népesség, Incze Nikoletta szerint az országok iszlám telítettsége kritikus pontként értékelhető.

 

Az előadás végén kaptunk megoldási javaslatokat is, melyek szerint fontos, a mi értékrendünk erősítése, a mi értékeink felmutatása, a politikai iszlámmal szemben az alkotmányosság védelme. Amint mondta, önképzéssel, olvasással, az ezen alapuló tudás átadásával tudunk intelligensen érvelni. Az iszlám egyes képviselői mondták ki, hogy háború zajlik, de Incze Nikoletta szerint meg lehet nyerni ezt a háborút.

 

 

 

 

 

MÁRIAREMETE

 

Országos zarándoklat a hazáért

 

 

 

Közel 600 fős zarándoklaton vettünk részt, melyből a győriek 20 fővel képviseltették magukat. A csodálatos természeti környezetben bemutatott szentmise főcelebránsa Snell György, Esztergom-budapesti segédpüspök volt, aki szentbeszédében hangsúlyozta, hogy az értelmiségre mindenkor nagy felelősség hárult és hárul. Szólt a két év múlva megrendezésre kerülő eucharisztikus kongresszusról, melyben Magyarországnak kiemelt szerepe van. Megemlékezett az aradi vértanúkról, akik tanúságot tettek hazaszeretetükről, és nekünk, ma élőknek is példaképeivé váltak. Beszéde végét a következő buzdítással fejezte be: „Építsünk egy boldogabb, szebb magyar hazát!

 

Makláry Ákos atya a KÉSZ elnöke „Az egyház Mária-tisztelete” című elmélkedésében hangsúlyozta, hogy fontos az élő Mária-tisztelet kialakítása minden emberben. A Szűzanya megjelenései által közelebb hozza hozzánk Istent. A keresztény ember nem lehet szomorú, mert örömhírt kapott, célja van a világban.

 

A tatai Esterházy Énekegyüttes zenei áhítatán csodálatos magyar és latin Mária énekeket hallhattunk, majd ezt követően Menyhárt Sándor jánoshalmi plébános vezetésével elimádkoztuk a Szűz Mária hét fájdalmáról szóló rózsafüzért. Jövőre Bécsbe zarándokolunk.

 

 

 

Az idők jelei

 

 

 

2018-ban elkészült Az idők jelei című film is, mely az erények megjelenési formáit, mindennapi szerepét, fontosságát mutatja be újszerű, izgalmas módon. Ez a film akár lehet egy adventi készület is, megvizsgálhatjuk, mi hol tartunk a sarkalatos erények gyakorlásában.

 

Technikai akadályok miatt a vetítés sajnos elmaradt, de a jövő évben pótolni fogjuk. (A keesz.hu oldalról letölthető.)

 

 

 

Csendes apaforradalom a családokért

 

 

 

Léder László pszichológus előadásának címe is érdeklődést felkeltő volt, sejtette, hogy a mai társadalom kórtörténetének egyik szeletéről lesz szó. Azokat vonzotta, akik érzik, hogy az apák helyzete megváltozott, hiányoznak a nevelésből. A társadalom egy negatív férfiképet vázol, sok esetben a férfi és a nő szembeállításával.

 

Léder László kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos az apák korai jelenléte a babák születése után. A gyermek fogadása nemcsak az anyák agyában hoz változást, az apai agy ugyanúgy létezik. Véleménye szerint, szükség van az apa-anya-gyermek együttlétét támogató munkahelyekre, a társadalmi szemléletformálásra.

 

 

 

IMÁDKOZÓ KÉSZ MINDEN ELSŐ SZOMBATON 8 ÓRAKOR A GYŐRI BAZILIKÁBAN

 

 

 

TAGDÍJ: Minden tagtársunknak köszönjük a tagdíj befizetését. Aki még nem fizetett, a taggyűléskor rendezheti tartozását, illetve a Pannon Takarék Bank 63200157-14906806 bankszámlaszámán rendezheti. Sajnálattal, de elfogadjuk a tagsági lemondást is, amit azonban írásban kérünk jelezni.

 

 

 

2018. évi taggyűlés: 2019.01.09.

 

 

 

KÉSZ-Hírlevél: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri csoportjának tagi értesítője

 

Szerkeszti: dr. Ottófi Rudolfné elnök

 

Tel:96/332-504

 

http://kesz.gyor.hu illetve a keesz.hu

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.